In de praktijk

Dit is wat wij doen!

1. Begeleiden trainers en coaches

1-op-1 begeleiding van trainers/coaches omdat het op het veld gebeurt, kijken we daar graag mee en kijken we samen naar praktische tips en tricks.

2.Observeren en adviseren begeleiden individuele

Soms heb je spelers in je team die extra aandacht vragen. Dat kan zijn omdat ze snel boos worden of bijvoorbeeld omdat ze het moeilijk vinden om hun plek in het team te vinden. Wij komen dan graag observeren en denken mee over hoe je als trainer/ coach het beste met zo?n speler om kan gaan zodat ook hij lekker kan meedoen.

3.Workshop positief Coachen

Workshop voor trainers en coaches waarin we aan de hand van stellingen, filmpjes en jullie voorbeelden kijken naar hoe je zo goed mogelijk met je team aan hun doelen kan werken.

4.Workshop positief Coachen in de praktijk

Workshop waarbij we op het veld zelf gaan oefenen: Hoe maak je contact? Hoe geef je goed 1- op 1- aan- dacht? Hoe geef je complimenten? En hoe spreek je kinderen aan? Duidelijk zijn in woorden en wat is je voorbeeldrol als trainer.

5.Workshop sportiefste team

Workshop voor jeugdteams waarbij we aan de hand van stellingen en filmpjes met de jeugd- teams naar hun team kijken. Deze workshop kan uitgebreid worden. Met 1 of meerdere sessies op het veld waarbij we aan de hand van (voetbal)oefeningen en samenwerkingsopdrachten hier nog verder aan gaan werken omdat je nou eenmaal samen meer bereikt.

6.Cursus jeugdsportbegeleider in de Praktijk

Praktische cursus voor iedereen vanaf 15 jaar die wil helpen als trainer en/of scheidsrechter. Een praktische variant van de reguliere ‘cursus jeugdsportbegeleider’ zoals we die al geven op scholen en in verschillende wijken. We leren junioren en/of andere vrijwilligers de basis- vaardigheden van het geven training en het leiden van een wedstrijd als scheidsrechter. Voor veel verenigingen betekent dit extra vrijwilligers en voor de deelnemers is het een praktische en laagdrempelige manier om te kijken of ze dit leuk vinden om te doen en alvast de eerste tips en tricks te leren en te ervaren. Naast de groepsbijeenkomsten, doet iedereen onder begeleiding ervaring op als assistent-trainer en als scheidsrechter. Na het examen ontvangen ze een certificaat.

7.Coachen coachen met beeld

Omdat beeld vaak duidelijker is dan woorden, kunnen we trainers/coaches (of scheids- rechters) filmen en dan bespreken we daarna samen aan de hand van de beelden hoe het ging en tips en trics voor een volgende keer. Uit evaluaties met verenigingen is gebleken dat het soms prettig kan zijn om een trainer of coach te filmen. Vooraf bepalen we met de trainer of coach of video-training een meer- waarde kan zijn. We bepalen dan samen met hem/haar waar we naar zullen kijken en wat we na afloop zullen bespreken. Hoe concreter de vraag van de trainer, hoe gerichter we kunnen werken.

8.Ouderavond Avond

Waarin we met ouders kijken naar hoe ouders de spelers kunnen helpen om met plezier te sporten.

9.Workshop spelregels voor nieuwe scheidsrechters

Omdat u als vereniging bijna altijd wel nieuwe scheidsrechters kunt gebruiken, organiseren wij voor jeugdleden, ouders en andere betrokkenen een avond waarin we de spelregels en andere basisvaardigheden doornemen die nodig zijn om wedstrijden te gaan leiden.

10. Workshop scheidsrechters

Workshop waarbij we vooral aandacht besteden aan je verbale en non-verbale communicatie als scheidsrechter. Hoe maak je een goede eerste indruk, hoe ga je om met vragen en kritiek van spelers in het veld, maar ook van mensen langs de lijn? Wat doen de opmerkingen met jou als scheidsrechter en kan je daar op een goede manier mee omgaan zodat je rol als scheidsrechter leuk blijft?