De Sportpedagoog

Zet kinderen in hun kracht

Als hulpverlener geeft het werken in de sport mij veel energie. In de hulpverlening ligt de focus vaak op dat wat er niet goed gaat en hoe we dat kunnen verbeteren. In de sport is er veel meer een positieve sfeer en zijn kinderen vaak in hun kracht. Ze doen wat ze leuk vinden en werken spelenderwijs aan hun competenties.

Sporten is leuk!

Helaas is de goede sfeer tijdens het sporten niet altijd even vanzelfsprekend. En dan doel ik niet alleen op de excessen. Een vriend van mij vertelde mij onlangs dat hij zich nu, 25 jaar later, nog die ene schreeuwende vader langs de kant herinnert en wat dat met hem deed. Met Sportpedagoog willen we weer terug naar de basis. Voor ons betekent dat dat het sporten en de sfeer op de vereniging leuk is en blijft. Op die manier kunnen we ook de excessen voorkomen.

Positief coachen

De sportpedagoog kijkt samen met het bestuur wat zij kan doen om het pedagogisch klimaat te verbeteren. Daarnaast richten we ons op trainers en coaches. We begeleiden op het gebied van positief coachen en het omgaan met spelers die extra aandacht vragen qua gedrag. We kijken met bestuurders ?n trainers naar wat er al is, wat zij nog meer kunnen doen en waar wij hen bij zouden kunnen ondersteunen.

Met sportieve groet,

Tessa Blom. De Sportpedagoog

Tessa is geïnterviewd door Helden Magazine over Het Nationaal Sportakkoord. Lees het artikel door er op te klikken!

Met het Nationaal Sportakkoord willen de sport, de gemeenten en de rijksoverheid samen met de provincies, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de kracht van sport in Nederland nog beter benutten. Zodat iedereen, echt iedereen, plezier in sport kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer.