Als hulpverlener geeft het werken in de sport mij veel energie. In de hulpverlening ligt de focus vaak op dat wat er niet goed gaat en hoe we dat kunnen verbeteren. In de sport is er veel meer een positieve sfeer en zijn kinderen vaak in hun kracht. Ze doen wat ze leuk vinden en werken spelenderwijs aan hun competenties.

Sporten is leuk! Als ik alleen al naar mezelf kijk, dan heb ik mijn meeste vrienden door het sporten leren kennen. Maar ook heb ik door middel van sport meer discipline en doorzettingsvermogen gekregen en heb ik geleerd samen te werken en beslissingen van een scheidsrechter te accepteren, ook al voelden ze op dat moment nog zo onrechtvaardig.

Helaas is de goede sfeer niet altijd even vanzelfsprekend. En dan doel ik niet alleen op de excessen. Een vriend van mij vertelde mij onlangs dat hij zich nu, 25 jaar later, nog die ene schreeuwende vader langs de kant herinnert en wat dat met hem deed. Met Sportpedagoog willen we weer terug naar de basis. Voor ons betekent dat dat het sporten en de sfeer op de vereniging leuk is en blijft. Op die manier kunnen we ook de excessen voorkomen.

De sportpedagoog kijkt samen met het bestuur wat zij kan doen om het pedagogisch klimaat te verbeteren. Daarnaast richten we ons op trainers en coachen. We begeleiden op het gebied van positief coachen en het omgaan met spelers die extra aandacht vragen qua gedrag. We kijken met bestuurders én trainers naar wat er al is, wat zij nog meer kunnen doen en waar wij hen bij zouden kunnen ondersteunen.

Met sportieve groet,

Tessa Blom, De Sportpedagoog

Sportpedagoog-Tessa-Blom